Pinsetur.png

Vi legger ut på tur i pinsen og kommer innom på New Life Ålesund, Salem i Langevåg og Nytt Liv Senter i Ørsta og  hvor vi skal ha et herlig sang og musikkmøte.

Fyll pinsen med evangelisk lovsang og utfordrende tale. Vi gleder oss stort og ser frem i mot å treffe nye venner og gode bekjennte

Spre budskapet om møtene i pinsen og støtt oss i bønn

MISJONSBEFALINGEN

Vi deler evangeliet der ånden leder oss

Matteus 28, 16-20

 

16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

jesus-1237286.png