Bli medlem i MISJONSBEFALINGEN

Fullt medlemskap

kr 500,-

Støttemedlem

kr 250,-

Takk for din støtte

Fullt medlemskap gir
stemmerett på årsmøtet